Media Statements

Kenyataan Media: Hentikan Salah Guna Kuasa & Penyelewengan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia

Thursday, December 13, 2018

C4 Center memandang serius isu pelanggaran AIM terhadap klausa 3(c) Surat Ikatan Amanah AIM bertarikh 26 April 2012 yang menghalang penubuhan anak-anak syarikat di bawah AIM. Pelanggaran klausa 3(c) ini telah menyebabkan berlakunya salah guna kuasa oleh mereka yang memegang tanggungjawab dalam menguruskan AIM.

 

Satu laporan yang dibuat oleh saksi-saksi yang terlibat dalam kes-kes salah guna kuasa oleh AIM telah diserahkan kepada pihak C4 Center. Kami ingin menekankan bahawa pelanggaran klausa 3(c) hanyalah merupakan sebahagian daripada banyak lagi pelanggaran dan salah guna kuasa yang telah dilakukan pengurusan AIM.

Pages